HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

ISO13485: 2016, FDA we CE kepillendirildi

Qualityokary hilli / ýerlikli baha / wagtynda eltip bermek

Siziň aladalaryňyza üns berýäris!

  • Haýýan Kangyuan lukmançylyk guraly
  • Haýýan Kangyuan lukmançylyk guraly
  • Haýýan Kangyuan lukmançylyk guraly
  • Haýýan Kangyuan lukmançylyk guraly

Biz hakda

2005-nji ýylda takmynan 15,000 inedördül metr meýdany eýeleýän, 2021-nji ýylda ýyllyk önümçiliginiň bahasy 100 million ýuandan gowrak bolan Kangyuan esaslandyryldy. inedördül metr 100,000 synp laboratoriýasy we köp sanly barlag proseduralary, hil syýasaty “Markamyzy ylym we tehnologiýa bilen guruň;Näsaglaryň isleglerini kanagatlandyryp, sosial sazlaşyk dörediň ”diýseň hormat goýuldy we ýerine ýetirildi.Önümleriň howpsuzlygy we hili elmydama doly kepillendirilýär.20 ýyla golaý durnukly we yzygiderli ösüşden soň, Kangyuan Gündogar Hytaýda iň uly lukmançylyk sarp ediş öndürijileriniň birine öwrüldi.

Haýýan Kangyuan lukmançylyk gurallary kärhanasy, gözleg we önümçiligi we satuwy birleşdirýär, polimer materiallarynda bir gezek ulanylýan we gaýtadan ulanylýan lukmançylyk sarp ediş serişdeleriniň täzelenmegine ünsi jemleýär, esasan urologiýa, anesteziologiýa we pnewmatologiýa we gastroenterologiýa ugurlarynda önümleriň doly toplumyny ösdürdi. .Esasy önümler: dürli silikon foliý kateterleri, temperatura barlagy bilen silikon foliý kateter, ýeke ulanmak üçin sorujy-ewakuasiýa giriş gaby, Laryngeal maska ​​howa ýoly, endotracheal turbalar, sorujy kateter, dem alyş süzgüji, kislorod maskasy, anesteziýa maskasy, aşgazan turbasy, iýmit turbasy we ş.m. Kangyuan, ISO13485 hil ulgamy sertifikatyndan, önümler EUB CE şahadatnamasyndan we ABŞ FDA şahadatnamasyndan geçdi.

Has giňişleýin maglumat üçin habarlaşyň ýa-da duşuşygy belläň
Köpräk oka